Alle samlinger
Generelt
Workfeeds opsætning
Forstå strukturen i Workfeed
Forstå strukturen i Workfeed

Denne artikel guider dig igennem strukturen i Workfeed og forklarer principperne bag afdelinger, roller og medarbejdere.

Marie Borup Ditlefsen avatar
Skrevet af Marie Borup Ditlefsen
Opdateret over en uge siden

Strukturen i Workfeed

Din Workfeed-konto er opdelt i adskillige lag, nemlig afdelinger, roller og medarbejdere. Hver afdeling har en dedikeret plan og indeholder sit eget sæt af roller og medarbejdere.

Afdelinger:

En afdeling er en måde at holde planer og timer for forskellige steder (eller køkken- og servicemedarbejdere på en restaurant) adskilt. Hver afdeling indeholder sit eget sæt af medarbejdere og roller. Medarbejdere kan tildeles flere afdelinger.

Roller:

En rolle angiver, hvilken type arbejde en medarbejder er i stand til at udføre, samt hvilken type arbejde en person, der er tildelt en vagt, vil udføre. Når du tildele en rolle til en medarbejder, angiver du, at de er i stand til at udføre denne type arbejde. ​ Roller er knyttet til afdelinger, hvilket betyder, at en rolle kun er til stede i én afdeling. Hvis din opsætning kræver en identisk rolle i to forskellige afdelinger, skal du oprette den samme rolle i begge afdelinger. Hvis en medarbejder tildeles en rolle i en af afdelingerne, tildeles de ikke automatisk den "samme" rolle i den anden afdeling, fordi de essentielt set er to forskellige roller.

Medarbejdere:

Du kan tildele medarbejdere til afdelinger og roller for at angive, at de er berettigede til at arbejde i en given rolle i den pågældende afdeling. Du kan tilføje en medarbejder til en afdeling ved at tildele dem en rolle i den relevante afdeling. ​

FAQ

  1. Kan medarbejdere tildeles flere afdelinger eller roller?

    Ja, der er ingen begrænsning for, hvor mange afdelinger og/eller roller en medarbejder kan have.

  2. Er det muligt at linke forskellige Workfeed-konti sammen?

    Ja, det kan du. Kontakt venligst vores supportteam til dette formål.

Besvarede dette dit spørgsmål?