Alle samlinger
Tidsregistrering
Stempelur
Regler for check ind og check ud
Regler for check ind og check ud

Indstil, hvornår dine medarbejdere må checke ind og ud til deres vagt.

Thore Andersen Elbek avatar
Skrevet af Thore Andersen Elbek
Opdateret over en uge siden

Undgå forvirrede medarbejdere og rod i stempeltider med regler for check ind og ud, så du kan vide dig sikker på, at medarbejdere kun checker ind og ud inden for en rimelig tid af deres vagter.

Juster check ind og ud-tilladelser

Åbn indstillinger —> stempelur —> Scroll ned til “Tillad check ind og ud”.

Tryk på “indstil” for at justere de 2 regler:

  • Hvor mange minutter en medarbejder kan checke ind på deres vagt inden den starter.

  • Hvor mange minutter en medarbejder kan checke ud på deres vagt efter den er slut.

Hvad skal jeg indtaste?

Tillad check ind:

I denne indstilling skal du tænke over hvad det tidligste tidspunkt, en medarbejder kunne finde på at møde op til deres vagt på, er. I de fleste tilfælde kommer medarbejderen på arbejde få minutter inden deres vagt starter, i dette tilfælde vil 5 - 10 minutter være fint. Hvis det er normalt i din vagtplan, at medarbejdere bliver kaldt på arbejde langt tid inden deres vagt starter, så kan det være en god idé at sætte denne indstilling højt, så medarbejderen har mulighed for at checke ind tidligt på deres vagt og få de ekstra timer talt med.

Vi anbefaler ikke, at du sætter denne indstilling til 0 minutter, da det kan være frustrerende for medarbejderen at vente på minuttet hvor deres vagt starter. Det vil ofte resultere i at medarbejderen checker for sent ind selvom de er mødt i god tid. Hvis du gerne vil have at timerne ikke skal tælles med, hvis en medarbejder checker ind før tid så brug i stedet vores afrundings-indstillinger.

Tillad check ud:

Denne indstilling anbefaler vi ikke at sætte for højt. Mange har den sat til 2-3 timer (120 minutter), fordi det længste en medarbejder arbejder over den planlagte tid er 1 time. Denne indstilling til for at Workfeed forstår hvornår en medarbejder har glemt at checke ud, så vi ved hvornår vi skal markere vagten som “uden check ud”.

Besvarede dette dit spørgsmål?