Alle samlinger
Tidsregistrering
Stempelur
Introduktion til stempelur
Introduktion til stempelur

Bliv ekspert i stempeluret og registrer mødetider med større præcision.

Thore Andersen Elbek avatar
Skrevet af Thore Andersen Elbek
Opdateret over en uge siden

Stempeluret er en essentiel funktion, hvis du gerne vil have bedre overblik og kontrol timerne i din vagtplan. Brug stempeluret til at:

  • Se hvem der er mødt på arbejde og hvem der endnu ikke er, i realtid fra computeren eller mobilen

  • Reducere dine lønudgifter ved at skære dyrebare minutter af de planlagte vagter.

  • Forstå hvilke medarbejdere der ofte arbejder længe eller møder for sent

Kom i gang med stempeluret

Åbn indstillinger —> Stempelur og tryk på “Aktiver stempelur”

Nu er stempeluret aktiveret. Fra Workfeed-appen, på iPhone eller Android, kan alle nu checke ind og ud på deres vagter, når de starter og slutter. Vi anbefaler at du lige gennemgår indstillingerne for at tilpasse stempeluret til jeres behov:

  • Opsæt GPS-zoner så medarbejdere kun kan checke ind når de faktisk er på arbejdspladsen.

  • Sæt begrænsninger for hvor tidligt medarbejder kan checke ind inden vagtstart og ud efter vagtslut.

  • Sæt regler for hvornår timer skal tælles med med afrundingsregler.

  • Sæt regler for hvornår vagter automatisk skal godkendes, så du kun skal tage stilling til de vagter der afviger meget fra planen

  • Opsæt regler for pause i forbindelse med check ind og ud.

Sådan virker det for medarbejderen

Når medarbejderen åbner sin app, vil det stå i bunden af skærmen, hvis de har en vagt de kan checke ind på. De kan trykke her for at åbne deres vagt og checke ind og ud på den. De kan også skrive en check ind- og ud-note hvis de f.eks. vil forklare hvorfor de er mødt for sent eller hvorfor de checker meget sent ud.

Når de checker ud, har de også mulighed for at indtaste hvor meget pause de har holdt på vagten.

FAQ

Kan man checke ind uden at have en vagt planlagt?

Ja! slå blot indstillingen "Tillad check in uden vagt" til og så kan medarbejdere oprette en vagt ved at checke ind. Du kan læse mere om dette i denne guide.

Besvarede dette dit spørgsmål?