Alla samlingar
Insikter
Medarbetarinsikter
Se den genomsnittliga anställningstiden för dina anställda
Se den genomsnittliga anställningstiden för dina anställda

Se den genomsnittliga anställningstiden för dina anställda med Workfeeds insikt om retention.

Berry van Waarden avatar
Skrivet av Berry van Waarden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Är du nyfiken på hur länge dina medarbetare kommer att fortsätta arbeta för dig? Vår retention-funktion ger dig svaret.

Du kommer inte bara att kunna se den genomsnittliga anställningstiden för dina medarbetare på alla dina avdelningar. Du får också en inblick i hur många dagar var och en av dina medarbetare har arbetat för dig. Dessa insikter gör att du kan se hur olika chefer presterar på olika avdelningar, men också när det är dags att börja rekrytera nya medarbetare.

Så här fungerar det.

Om du använder Workfeeds Pro- eller Pro+-plan aktiveras retentionsfunktionen automatiskt och den genomsnittliga anställningstiden beräknas för dig i realtid.

Du hittar retentionsdata i vyn medarbetarinsikter, som du kan komma åt genom att öppna teamlistan (klicka på ikonen "👬" längst upp till höger på skärmen) och klicka på "📈Medarbetarinsikter".

FAQ

Hur beräknas den genomsnittliga anställningstiden?

Den genomsnittliga anställningstiden för en anställd beräknas baserat på den första gången de var schemalagda och den sista gången de var schemalagda. Om en anställd började arbeta för dig innan du började använda Workfeed, kan du skapa ett skift för dem i Workfeed på den dag de började arbeta för ditt företag.

Vad händer om en anställd raderas?

Den anställde kommer att förbli synlig i retentionöversikten och dennes anställningstid kommer att ingå i det totala genomsnittet.

Fick du svar på din fråga?