Alle samlinger
Tidsregistrering
Eksport
Sådan eksporteres timer til dit lønsystem
Sådan eksporteres timer til dit lønsystem

Denne artikel forklarer, hvordan du som administrator kan eksportere dine medarbejderes arbejdstimer til dit lønsystem.

Marie Borup Ditlefsen avatar
Skrevet af Marie Borup Ditlefsen
Opdateret over en uge siden

Sådan eksporteres timer til dit lønsystem

Workfeed gør det nemt at eksportere alle arbejdstimer direkte til dit lønsystem i slutningen af lønperioden. Vi tilbyder to forskellige måder at eksportere timerne til dit lønsystem på. Du kan enten sende timerne direkte til dit lønsystem (hvis det understøttes) eller downloade en Excel-fil i dit lønsystems foretrukne format. Begge eksporteringer kan udføres i Workfeeds tidsregistreringsoversigt ved at klikke på eksport øverst til højre på skærmen. ​

Bemærk, at begge muligheder kun er tilgængelige, hvis Workfeed integreres med dit lønsystem, og integrationen er aktiveret i din konto. ​ ​

Eksport af timer direkte til din lønudbyder.

For at eksportere timerne direkte til din lønudbyder skal du blot klikke på "Eksport" og vælge "Eksport til NAVN".

Eksport af timer til en Excel-fil i din lønudbyders format.

Der er to måder at eksportere dine timer til Excel på, afhængigt af din lønudbyder. Eksporten fungerer lidt anderledes, hvis din integration tillader dig at sende timer direkte til dit lønsystem sammenlignet med integrationer, der kun kan eksportere personlige Excel-filer. ​

Min lønintegration tillader direkte eksport, men jeg vil stadig downloade en Excel-fil.

Hvis din integration tillader både direkte og Excel-eksport, skal du blot klikke på 'Eksport' og derefter klikke på download '📩'-ikonet. Din Excel-fil vil blive downloadet med det samme. ​

Min lønintegration tillader kun Excel-eksport.

Hvis din integration kun tillader Excel-eksport i din lønudbyders foretrukne format, skal du blot klikke på "Eksport" og vælge "Eksport til NAVN". Din Excel-fil vil blive downloadet med det samme og er klar til import til dit lønsystem.

FAQ

For ofte stillede spørgsmål anbefaler vi at navigere til den dedikerede artikel om din lønudbyder. Se alle integration-relaterede hjælpeartikler.

Besvarede dette dit spørgsmål?