Alle samlinger
Tidsregistrering
Tillæg og pauser
Sådan opretter du tillæg til løn og overarbejde
Sådan opretter du tillæg til løn og overarbejde

Denne artikel forklarer, hvordan du kan oprette tillæg fx til aften- og/eller weekendtimer.

Marie Borup Ditlefsen avatar
Skrevet af Marie Borup Ditlefsen
Opdateret over en uge siden

Sådan opretter du et tillæg.

Hvis dine medarbejdere får ekstra betaling for at arbejde om aftenen eller i weekenderne, kan du oprette et tillæg til dette. Når du opretter et tillæg, beregner Workfeed automatisk den brugerdefinerede løn for en vagt.

Her kan du se hvordan du opretter et tillæg: ​ Du kan administrere dine tillæg fra tidsregistreringsindstillingerne. Åbn indstillingerne ved at klikke på "⚙️" ikonet og vælg "Tidsregistrering" herefter vælger du "Tillæg" og klik på "Åbn" for at oprette eller redigere tillæg.

Når du klikker på det blå plus "➕" øverst til højre i boksen, begynder du at oprette et nyt tillæg. Først og fremmest kan du give tillægget et navn. Klik derefter på "Hvornår" for at bestemme, hvornår tillægget skal udløses. ​

Vælg hvornår tillægget udløses.

Når du har klikket på "Hvornår", kan du vælge, om tillægget skal udløses baseret på tidspunktet på dagen eller overarbejde. Når du vælger "Tidspunkt på dagen", vil tillægget udløses for vagter, der overlapper med den angivne tidsperiode. Hvis du vælger "Overarbejde", vil tillægget udløses for vagter, der er længere end de angivne timer.

Nedenfor kan du bestemme, hvornår tillægget skal udløses, f.eks. når en vagt overlapper med de angivne dage og tidsperiode. Det er også muligt at oprette tillæg, der udløses på helligdage.

Bestem hvad der skal ske, når tillægget udløses.

Derefter kan du klikke på "Tilføj" for at bestemme, hvad der skal ske, når tillægget udløses. Når du vælger "💰 Løn", vil tillægget tilføje ekstra betaling ud over den almindelige timeløn. Hvis du vælger "⏰ Overarbejdsbalance", vil tillægget tilføje overarbejde til en medarbejders overarbejdsbalance. ​

Nedenfor kan du definere, om du vil multiplicere lønnen/timerne, der overlapper med tillægget, eller om du vil tilføje et brugerdefineret beløb for hver overlappende time.

Vælg hvem tillægget skal gælde for

Endelig kan du definere, hvilke medarbejdere tillægget gælder for ved at filtrere efter roller eller medarbejdere. Med hensyn til overarbejdstillæg gælder det kun for medarbejdere med en overarbejdsbalance. ​

Når du er klar, skal du blot klikke på "Gem" for at gemme tillægget. Når det er gemt, træder tillægget i kraft med det samme. ​ ​ ​

FAQ

 1. Kan jeg oprette flere tillæg?

  Ja, du kan oprette så mange tillæg, du vil. Sørg for at give dem passende navne for at gøre det nemt at navigere mellem dine forskellige tillæg. ​

 2. Kan jeg udelukke bestemte medarbejdere fra et tillæg?
  Ja, når du opretter/redigerer et tillæg, kan du definere, hvilke medarbejdere tillægget gælder for ved at filtrere efter roller eller medarbejdere. ​

 3. Kan tillæg overlappe hinanden?

  Ja, det kan de. Som et eksempel, hvis du har et tillæg for aftentimer og et tillæg for weekendtimer, vil en weekendvagt om aftenen udløse begge.

 4. Fungerer almindelige tillæg på helligdage?

  Nej, hvis du ønsker, at dit almindelige hverdagstillæg skal gælde på helligdage, skal du oprette det samme tillæg og vælge helligdage som en udløser.

 5. Kan jeg se lønberegningen for en bestemt vagt?

  Ja, hvis du ønsker at se, hvordan lønnen for en vagt beregnes, skal du blot klikke på vagten for at se beregningen.
Besvarede dette dit spørgsmål?