En guide til skabeloner

Lær, hvordan du laver og gemmer skabeloner, som du altid kan genanvende.

Kristian Emil Larsen avatar
Skrevet af Kristian Emil Larsen
Opdateret over en uge siden

Skabeloner kan være nyttige, hvis du gerne vil have et fast udgangspunkt for din vagtplan for uge til uge.

Sådan opretter du en skabelon:

 1. Opret først de vagter der skal være i din skabelon - har du medarbejdere med faste vagter kan du også tilføje dem her.

 2. Tryk dernæst på “Skabelon”-knappen og vælg “Gem som skabelon”

 3. Vælg hvilket periode der skal gemmes. Denne periode kan indeholde ligeså mange uger du har brug for i din skabelon.

 4. Tag stilling til om vagter skal gemmes som ledige eller inklusiv medarbejderne. Sidstnævnte er smart, hvis du har personale med faste vagter.

  Såfremt alle vagter er ledige bliver du ikke stillet overfor punkt 3.

Sådan indsætter og ruller du en skabelon:

 1. Tryk på "skabelon" > "indsæt"

 2. Vælg din skabelon

 3. Vælg en periode skabelonen skal rulles ud over

 4. Tryk "indsæt skabelon"

Sådan redigerer du en skabelon:

 1. Indsæt skabelonen du ønsker at ændre i en tom periode.

 2. Lav ændringen.

 3. Gem ugen som en ny skabelon.

 4. Slet den gamle skabelon.

Sådan sletter du en skabelon:

 1. Tryk på “Skabelon” knappen og vælg “Indsæt skabelon”.

 2. Åbn dropdown vælgeren så du ser alle dine skabeloner.

 3. Tryk på det røde kryds til højre for navnet på den skabelon du ønsker at slette.

FAQ

Kan en skabelon være længere end 1 uge?

Ja. Når du gemmer en skabelon, vælger du en periode med alle de uger du gerne vil have i din skabelon.

Er det nemt at rulle uger ud?

Ja! Når du indsætter din skabelon vælger du en periode. Hvis denne periode er større end skabelonen, så vil skabelonen rulle ind til slut datoen du har valgt.

Kan jeg lave skabeloner med fast bemanding?

Ja opret vagterne med de faste medarbejdere og gem ugen som en skabelon. Husk her, at afkrydse “Roller, tidsrum og medarbejdere” når du gemmer skabelonen.

Besvarede dette dit spørgsmål?