Alla samlingar
Tidrapportering
Stämpelklocka
Introduktion till stämpelklockan
Introduktion till stämpelklockan

Lär dig hur man ställer in och använder stämpelklockan i Workfeed.

Berry van Waarden avatar
Skrivet av Berry van Waarden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Aktivera stämpelklockan.

Som administratör kan du aktivera och hantera stämpelklockan från inställningarna i ditt Workfeed-konto. För att navigera till inställningarna för stämpelklockan, öppna inställningarna genom att klicka på "⚙️" längst upp till höger och välj "Stämpelklocka". Här kan du aktivera stämpelklockan och hantera dess inställningar.


Terminal eller stämpelklocka i appen?

I Workfeed kan du välja mellan två olika stämpelklockor, terminalklockan och stämpelklockan i appen. Här är hur de fungerar och hur de skiljer sig åt:

Terminal stämpelklocka.

Den terminala stämpelklockan kan användas på en fysisk enhet på arbetsplatsen. För att använda den terminala stämpelklockan kan du ställa in en surfplatta eller dator på plats och öppna stämpelklockan med din egen unika stämpelklocka länk och kod.


När medarbetarna anländer till och lämnar arbetsplatsen kan de checka in och ut vid terminalen.


Stämpelklockan i appen.

In-app stämpelklockan, även kallad GPS-baserad stämpelklocka, finns i Workfeeds medarbetarapp. Istället för att låta medarbetarna checka in på en fysisk enhet, låter stämpelklockan i appen medarbetarna checka in från Workfeed-appen baserat på deras GPS-position. För att ge ett exempel kommer anställda endast att kunna stämpla in för ett pass om de befinner sig i en av de angivna GPS-zonerna.

Anpassa inställningarna för din stämpelklocka

När stämpelklockan i terminalen eller appen har aktiverats kan dina anställda börja checka in och ut för sina arbetspass. Alla klockade timmar skickas automatiskt till dig för granskning. Du kan dock underlätta granskningsprocessen med hjälp av automatisering, som du kan hantera i inställningarna för stämpelklockan. Du kan också hantera allmänna inställningar som hur långt i förväg och efter arbetspass som anställda kan checka in och ut eller om du vill att dina anställda ska checka in och ut för raster.

Godkännande av arbetstid.

När en medarbetare har checkat in och ut och arbetspasset därmed är avslutat skickas timmarna till dig för godkännande. Du kan hantera dessa timmar från Workfeeds tidrapporteringsöversikt genom att klicka på "X ändringar väntar på godkännande".


När du har klickat på "X ändringar väntar på godkännande" kan du hantera arbetstiderna. Du kommer att kunna se både de schemalagda timmarna och de redigerade/kontrollerade timmarna. För att godkänna timmarna bockar du helt enkelt av dem på ☑️ och klickar på "Godkänn".

FAQ


Kan jag använda stämpelklockan i appen och terminalen samtidigt?
Ja, du kan aktivera båda alternativen och låta dina medarbetare stämpla in med båda metoderna. Det är också möjligt att låta en arbetsplats stämpla in via terminalen och en annan via stämpelklockan i appen.

Kan anställda checka in för arbete om de inte är tilldelade ett pass?
Nej, som standard kan de bara checka in om de är tilldelade ett arbetspass. Men om du aktiverar inställningen "Tillåt incheckning utan pass" i inställningarna för stämpelklockan kommer de att kunna checka in utan att vara tilldelade ett pass.

Vad händer om en anställd glömmer att checka in eller ut?
Om en anställd glömmer att checka in och/eller ut kommer de klockade/redigerade timmarna att förbli tomma och de schemalagda timmarna kommer att visas.

Fick du svar på din fråga?